Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2011

ejmi
8441 590e
Girls.
Reposted fromshazzz shazzz

November 23 2011

ejmi

November 22 2011

ejmi
Ty wiesz jakie są cztery zasady najważniejsze w życiu? Po pierwsze - nigdy nie odmawiaj zaproszeń, po drugie - patrz rozmówcy prosto w oczy, po trzecie - jeżeli cierpisz to znaczy, że było warto i po czwarte - nie nadużywaj gościnności.
— Mirosław Nachacz
ejmi
3494 7ef8 500

habemus papam. mamy papieża (2011) reż. nanni moretti

niech tytuł was nie zwiedzie. to inteligentna i zabawna opowieść o człowieku, który przytłoczony obowiązkami i wymaganiami - pogubił się w życiu.
Reposted fromtola tola viafilmowo filmowo

November 09 2011

ejmi
dziwnie. dziwnie jak dostajesz, to czego chcesz..

- @madinsane
— Chciałabym się kiedyś przekonać, że to "dziwnie"
ejmi

każdy z nas spieprzył kilka niezłych opcji

— Małpa
Reposted fromfevergirl fevergirl

November 01 2011

ejmi

Już wiem że będziemy mieć razem dzieci.

Będą ładne i opalone.

;D

— Ekipa z NJ

October 31 2011

ejmi
zajebista zdolność do odmawiania. -.-
ejmi

niechjuztakzostanie.
ejmi

jestem typem romantyka, Ty możesz się dziwić bo na ogół w moich słowach znajduje się cynizm.
ejmi

kiedyś było inaczej.
ejmi
0541 f15f
Reposted fromHorosia Horosia viasiebiemidaj siebiemidaj
ejmi
1607 af47
Reposted fromchoppedheidi choppedheidi viasiebiemidaj siebiemidaj
ejmi
ejmi
3233 e436

October 23 2011

ejmi
Jest tyle miłości
W twym sercu - mała
Że późny listopad
W lipiec byś zamieniała
— Stare Dobre Małżeństwo

October 11 2011

ejmi
9124 736b
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaannawanna annawanna
ejmi
miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała...Ale nigdy ich nie poznasz...
— Charles Bukowski
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaannawanna annawanna

October 10 2011

ejmi
1195 690b 500
Reposted fromthebigbangtheory thebigbangtheory

October 08 2011

ejmi
zero emocji
maksymalny poziom wrażeń
— s&m
Reposted frombrix brix viazanimpojde zanimpojde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl